Công ty CoE

Công ty TNHH Môi Trường Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (CoEREF) được hình thành từ tháng 04 năm 2012 trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa tỉnh An Giang và Thụy Điển thông qua Viện Năng lượng Thụy Điển (SEA).

Phát triển các dự án Năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả là mục tiêu hoạt động của chúng tôi.

CoEREF là một đơn vị chuyên môn, quy tụ các chuyên gia trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau có liên quan đến các dự án năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi bao gồm:

  - Tìm kiếm và phát triển các ý tưởng dự án về NLTT & HQNL

  - Tư vấn, hỗ trợ các chủ dự án trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước

  - Đánh giá tác động môi trường, giám sát, phân tích, đánh giá, kiễm toán năng lượng…

  - Đào tạo tập huấn, tổ chức hội thảo về CDM, thị trường carbon, kỹ thuật phân tích tài chính

  - Xây dựng mạng lưới chuyên gia về lĩnh vực năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng

  - Kết nối các dự án với các nhà đầu tư.

Các dự án tiêu biểu:

Sản xuất trầu viên – Nhiên liệu sinh học

Công ty TNHH Gạo An Việt

Thu hồi Biogas phát điện và sản xuất phân bón từ xử lý rác thải

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang

Văn phòng đại diện: 158 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Email: coerefinfo@gmail.com

Website: http://coeref.org.vn/vi/home.html

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh