Công ty Hoàng Hà diễn tập PCCC tại xưởng Nhơn Trạch - Đồng Nai

2018/07/26 09:06:20

Xưởng Nhơn Trạch của Công ty Hoàng Hà có nhiều máy móc, thiết bị, chất dễ cháy nỗ… nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, ngày 13-14/07/2018, công ty phối hợp với Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai triển khai buổi diễn tập
PCCC tại Xưởng.
Định kỳ hằng năm, các khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC được tổ chức tại Công ty nhằm giúp cho nhân viên và Đội PCCC nắm
được các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về PCCC, những kiến thức cơ bản về PCCC, kỹ thuật, thao tác sử dụng
các dụng cụ, phương tiện PCCC đã được trang bị tại cơ sở.
Từ đó nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình sản xuất.
 
Được sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai,  các đội viên của Công ty Hoàng Hà triển khai khá thuần thục các kỹ năng chữa cháy, giải quyết các tình huống phát sinh, luyện tập sử dụng bình chữa cháy…
 
                                                               Công An PCCC hướng dẫn thực hiện việc chữa cháy
 
                                                                                    Các đội viên thực hành chữa cháy

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh