Công ty Hoàng Hà quản lý an toàn theo Hệ thống quản lý Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, giấy chứng nhận ngày 26 tháng 10 năm 2015, số VN.3430102

2015/10/30 17:05:29

Ngày 25 tháng 10 năm 2015, Công ty TNHH TM XD SX Hoàng Hà vinh dự được Tổ chức Bureau Veritas trao chứng nhận Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007. Đây là lần đầu tiên Công ty Hoàng Hà đạt chứng nhận OHSAS 18001:2007.

Để đạt được chứng nhận OHSAS 18001:2007, Công ty TNHH TM XD SX Hoàng Hà đã thực hiện sự cam kết của mình đối với khách hàng: không những cung cấp các dịch vụ và sản phẩm đạt chất lượng tốt theo yêu cầu của khách hàng, mà còn có trách nhiệm đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động, khách hàng và cộng đồng, áp dụng và thực hiện Hệ thống quản lý Sức khỏe an toàn nghề nghiệp với các quy trình, quy định phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series).

Việc đạt được chứng nhận lần này là bước khởi đầu trong việc áp dụng các quy trình của hệ thống tích hợp quản lý chất lượng, hệ thống an toàn & sức khỏe nghề nghiệp trong hệ thống vận hành của công ty. Vì vậy Công ty Hoàng Hà liên tục cải tiến để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và các bên liên quan. Đồng thời ngày càng khẳng định thương hiệu và uy tín của Hoàng Hà trong nước và quốc tế.

Sức khỏe người lao động và an toàn tại nơi làm việc là vấn đề quan trọng có ảnh hưởng lớn đến tất cả các tổ chức doanh nghiệp. Việc áp dụng hệ thống quản lý Sức khỏe an toàn nghề nghiệp bên cạnh Hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Công ty Hoàng Hà cho thấy được sự quyết tâm của Ban giám đốc công ty trong việc xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, an toàn và thoải mái, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao hơn hướng tới sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh