Công ty Hoàng Hà khởi công lắp đặt thiết bị cơ khí, hệ thống đường ống và giá đỡ ống cho PTSC Thanh Hóa

2020/08/15 13:29:42

Công ty Hoàng Hà khởi công lắp đặt thiết bị cơ khí, hệ thống đường ống và giá đỡ ống cho PTSC Thanh Hóa
Ngày 14/07/2020 Công ty Hoàng Hà ký hợp đồng với Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa về hạng mục lắp đặt thiết bị cơ khí, hệ thống đường ống và giá đỡ ống
Địa điểm: Nhà máy OLEFINS, Dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

 

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh