Công ty TNHH KC Cottrell Việt Nam

2015/04/13 14:05:03

Công ty Hoàng Hà rất vinh dự khi chính thức ký hợp đồng với Công ty TNHH KC Cottrell Việt Nam với gói “Chế tạo và lắp ráp Hệ thống lọc tĩnh điện thuộc Dự án Xây dựng nhà máy nhiệt điện VN3”. Dự án này được thực hiện tại Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3 thuộc tỉnh Đồng Nai.

Được thành lập từ năm 1973, Korea Cottrell Co., Ltd. (KC) tập trung chủ yếu vào các hệ thống thiết bị xử lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí cũng như mọi lĩnh vực có liên quan khác.

Công ty KC Cottrell Việt Nam thuộc Tổng Công ty KC Cottrell, được thành lập vào năm 2008 và có trụ sở chính tại Hà Nội. Các hệ thống thiết bị xử lý ô nhiễm không khí chính của Công ty KC Cottrell bao gồm hệ thống xử lý ô nhiễm sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện đốt than như: Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), khử lưu huỳnh trong khí thải (FGD) đã và đang đem lại sự trong sạch cho môi trường sống. Ngoài ra, hệ thống thu tách bụi, hệ thống De-NOx, hệ thống làm sạch khí ống, hệ thống xử lý bụi tro… cũng đã được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh