Hoàng Hà khởi công dự án mới cho Công ty TNHH Riverbank Việt Nam

2013/11/27 15:54:01

Ngày 11/11/2013 Hoàng Hà khởi công dự án “cung cấp vật tư và thi công xây lắp 4 bồn chứa 2.500 m3” cho công ty TNHH Riverbank Việt Nam.

Công ty TNHH Riverbank Việt Nam là công ty chuyên về sản xuất và phân phối dung môi có nguồn gốc từ dầu mỏ, thành lập 02/04/2007 tại KCN Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

Hoàng Hà đang thực hiện việc thi công các thiết bị tại xưởng Hoàng Hà để có thể lắp đặt cho công trình đúng tiến độ.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh