Hoàng Hà ký hợp đồng với Công ty Cổ phần phân bón hoá chất dầu khí Đông Nam Bộ

2013/08/30 13:09:03

Ngày 30/08/2013 Công ty Hoàng Hà và công ty Cổ phần phân bón và hoá chất dầu khí  Đông Nam Bộ vừa ký hợp đồng cho việc cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ cho nhà máy pha trộn hoá phẩm phục vụ ngành công nghiệp dầu khí.

Công ty Cổ phần phân bón và hoá chất dầu khí Đông Nam Bộ gọi tắt là PVFCCo_SE, thành lập 08/08/2008, chuyên kinh doanh các sản phẩm phân bón và hoá chất sử dụng trong công nông nghiệp, lâm sản và nguyên liệu.

Lĩnh vực lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ là một trong những thế mạnh của Hoàng Hà, chính vì vậy Hoàng Hà sẽ thực hiện công trình đúng tiến độ, an toàn

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh