Thi công dự án nhà máy Tôn Phương Nam

2013/09/09 10:54:13

Ngày 09/09/2013 Hoàng Hà ký hợp đồng làm nhà thầu phụ cho dự án “chế tạo cung cấp và lắp đặt thiết bị dây chuyền mạ màu cho Nhà máy Tôn Phương Nam” với Tenova.

Công ty Tôn Phương Nam thành lập 09/06/1995, lĩnh vực hoạt động là sản xuất và kinh doanh tôn mạ kẽm và tôn mạ màu.

Hoàng Hà rất vinh dự khi được hợp tác với nhà đầu tư tầm cỡ như Tenova. Hoàng Hà sẽ hoàn thành công trình đúng kế hoạch, khẳng định uy tín thương hiệu của nhà thầuViệt Nam.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh