Menu
Uncategorized @vi
CÔNG TY HOÀNG HÀ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HỮU CƠ
        Sáng 21/3 Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Công ngiệp Vinh tổ chức Hội thảo Khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Công ty TNHH TM XD SX […]