Menu

Công ty Hoàng Hà khởi công gói thầu A1 – Nhà máy OLEFINS của Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam

Ngày 14/07/2020 Công ty Hoàng Hà ký hợp đồng với Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa về hạng mục lắp đặt thiết bị cơ khí, hệ thống đường ống và giá đỡ ống cho gói thầu A1 – Nhà máy OLEFINS của Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam

Địa điểm: Nhà máy OLEFINS, Dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Một số hình ảnh đã hoàn thành của dự án: