Menu

Công ty Hoàng Hà khởi công lắp đặt các đường ống công nghệ, thiết bị cho chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân

Ngày 12/08/2020 Công ty Hoàng Hà ký hợp đồng với  Công ty TNHH Dầu thực vật  Cái Lân tại Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh về hạng mục thi công  lắp đặt các đường ống công nghệ, thiết bị cho phân xưởng tinh luyện bán liên tục 200 tấn/ngày.

Địa điểm: Lô C21, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM