Menu

Công ty Hoàng Hà khởi công lắp đặt gói thầu “Trại Ấp Trứng Gà Anova Việt Nam”

Ngày 23/02/2021, Công ty Hoàng Hà đã có buổi ký kết hợp đồng cùng công ty TNHH MTV Vũ Hoàng Bảo Long về hạng mục thi công lắp đặt gói thầu “Trại ấp trứng gà Anova Việt Nam”

Địa điểm: Nhà máy chăn nuôi Anova tại La Ngà, Định Quán, Đồng Nai.