Menu

Công ty Hoàng Hà tham gia hội thảo “Làm thế nào để tận dụng cơ hội của EVFTA và nâng cao năng lực Doanh nghiệp Nông nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu”.

Ngày 24 tháng 7 năm 2020,  Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà tham gia hội thảo với chủ đề “ Làm thế nào để tận dụng cơ hội của EVFTA và nâng cao năng lực Doanh nghiệp nông nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu” và tham gia kết nối cung cầu.

Hội thảo được tổ chức bởi Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam phối hợp với VCCI tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản, Cục Kinh tế Hợp tác – Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Trồng trọt cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Địa điểm: Khách sạn VICTORY – số 14, Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số hình ảnh và link thông tin Công ty Hoàng Hà tham dự hội thảo: