Hoàng Hà Tổ Chức Chương Trình Team Building Cho Toàn Thể Nhân Viên Tại Long Hải – VT

2017/10/03 08:36:14

Trong 2 ngày 25-26/8/2017, công ty Hoàng Hà đã tổ chức chương trình Team building cho toàn thể nhân viên tại bãi biển Long Hải xinh đẹp.

 

Chương trình Teambuilding đã thành công với các hoạt động ngoại khóa xây dựng tinh thần đồng đội WIN-WIN trong toàn tập thể công ty, truyền nhiệt huyết làm việc và chia sẽ trong mỗi thành viên đồng thời gắn kết các bộ phận với nhau đồng lòng vì mục tiêu chung.

 

 

Đêm Gala tại Long Hải ôn lại các hoạt động của công ty từ ngày bắt đầu xây dựng đến nay đã để lại nhiều cảm xúc và truyền tinh thần gắn kết trong tất cả nhân viên cùng Ban Lãnh Đạo.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh