Hoàng Hà nhận giải thưởng

2013/07/30 13:23:30

Cả nước có 517 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình khảo sát, Hoàng Hà nằm trong 130 doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu,được đánh giá cao chất lượng an toàn hướng tới sự cải tiến về sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Giải thưởng vinh dự này là nguồn cổ vũ lớn lao để Hoàng Hà ngày càng tiến mạnh vững chắc hơn.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh