Công ty Hoàng Hà ký hợp đồng cung cấp thiết bị với công ty cổ phần Biên Hoà - Thành Long.

2019/04/17 14:09:48

Ngày 29/01/2019 , công ty Hoàng Hà đã ký hợp đồng cung cấp khung giá đỡ với công ty cổ phần Biên Hoà - Thành Long. Theo đó, công ty Hoàng Hà sẽ cung cấp khung giá đỡ do công ty sản xuất cho công ty cổ phần Biên Hoà - Thành Long theo những đặc điểm và thông số kỹ thuật đã được 2 bên đồng ý thoả thuận. Ngày bắt đầu giao hàng là ngày 20/2/2019 đến hết ngày 20/03/2019 tại chân công trình Nhà máy điện mặt trời TTC.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh