Công ty Hoàng Hà khởi công xây dựng “Kho bồn chứa dầu thực vật’

2021/03/10 15:03:56

Vào ngày 21/01/2021, Hoàng Hà ký hợp đồng với  Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tân Bình về hạng mục xây dựng kho bồn chứa dầu thực vật 3x2000 tấn/bồn.

Địa điểm: Cảng Cẩm Nguyên – Long An

Với những hạng mục đã ký kết, Hoàng Hà cam kết sẽ thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng và đảm bảo dịch vụ bảo trì sau thi công.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh