Công Ty Hoàng Hà ký hợp đồng với Công Ty Cổ Phần Plastic Đại Phú về hạng mục: Chế tạo và lắp đặt bồn chứa

2019/09/23 14:06:54

Ngày 28/08/2019, Công Ty Hoàng Hà nhận Chế tạo và lắp đặt bồn chứa cho Công Ty Cổ Phần Plastic Đại Phú.

Địa điểm Thi Công: Khu Công Nghiệp Đất Quốc, Xã Đất Quốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh