Công Ty Hoàng Hà ký hợp đồng với Công Ty CP Dầu Thực Vật Tường An về hạng mục: Gia công và Lắp đặt 2 bồn chứa dầu, dung tích 2000m3.

2020/02/27 10:16:33

Ngày 04/02/2020, Công Ty Hoàng Hà nhận Gia công và Lắp đặt 2 bồn chứa dầu, dung tích 2000m3 cho Công Ty CP Dầu Thực Vật Tường An.

Địa điểm thi công: Nhà máy Dầu Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh