Công ty Hoàng Hà ký hợp đồng với công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Đại Hải

2019/05/03 08:25:02

Ngày 04/04/2019, công ty Hoàng Hà đã ký hợp đồng khung giàn giá đỡ pin năng lượng mặt trời áp mái với công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Đại Hải.

Dự án được triển khai tại tỉnh Bình Dương.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh