Công ty Hoàng Hà ký hợp đồng với công ty CP Kết Cấu Thép ATAD Đồng Nai về hạng mục: Cung cấp và thi công tháp nước

2019/06/21 15:01:04

Ngày 12/06/2019, công ty Hoàng Hà ký hợp đồng với công ty CP Kết Cấu Thép ATAD Đồng Nai về hạng mục: Cung cấp và thi công tháp nước.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh