Công ty HOÀNG HÀ ký hợp đồng với công ty DABACO về hạng mục: Lắp đặt điều khiển và máy ấp nở. Cung cấp vật tư, thi công đường gió, đường nước

2019/06/10 08:17:57

Vào ngày 04/06/2019, Công ty HOÀNG HÀ đã ký hợp đồng với công ty DABACO về hạng mục: Lắp đặt điều khiển và máy ấp nở. Cung cấp vật tư, thi công đường gió, đường nước.

Địa điểm thi công: Tân Hưng, Đông Phú, Bình Phước.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh