Công ty Hoàng Hà một lần nữa được vinh dự hợp tác với Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa

2018/11/17 08:00:34

Ngày 31 tháng 08 năm 2018 vừa qua,  Hoàng Hà đã ký hợp đồng với Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa với hạng mục “Lắp đặt thiết bị hệ thống sấy và thiết kế, chế tạo damper xả bã thuộc Dự án Sấy bã mía”

 

Dự án đang được triển khai tại: tỉnh Tây Ninh

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh