Hoàng Hà đã ký hợp đồng cung cấp khung giàn giá đỡ với công ty CP Điện mặt trời Mỹ Sơn – Hoàng Lộc Việt

2019/05/06 09:35:18

Ngày 16/04/2019, Công ty Hoàng Hà đã ký hợp đồng nhận chế tạo và cung cấp khung giàn giá đỡ pin năng lượng mặt trời cho công ty CP Điện mặt trời Mỹ Sơn – Hoàng Lộc Việt. Theo đó, ngày bắt đầu giao hàng là ngày 21/04/2019 tại tỉnh Đồng Nai và công ty Hoàng Hà sẽ hoàn thành giao hàng cho công ty Mỹ Sơn – Hoàng Lộc Việt  trong vòng 30 ngày.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh