Hoàng Hà trúng thầu Dự án “Nhà máy sơn Nanpao” tại KCN Đại Đăng, tỉnh Bình Dương

2017/02/06 14:22:41

 

Tháng 01/2017, Hoàng Hà trúng gói thầu Dự án “Nhà máy sơn Nanpao” với Nhà thầu chính Công ty TNHH Công Trình L&K Việt Nam.
Dự án gồm hạng mục : Cung cấp, gia công và lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ bên ngoài trời.
Với sự hợp tác với L&K Việt Nam, Hoàng Hà bổ sung thêm vào năng lực của mình trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh