HOÀNG HÀ sẽ cung cấp gia công và lắp đặt thiết bị cho SEJONG E&C VINA

2019/06/08 14:13:37

Vào ngày 27/05/2019, Công ty HOÀNG HÀ đã ký hợp đồng với công ty SEJONG E&C VINA với hạng mục: Cung cấp gia công và lắp đặt thiết bị.

Địa điểm thi công tại KCN Phúc Sơn, Ninh Phúc, Ninh Bình

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh