Hoàng Hà thực hiện 2 hạng mục Lắp ráp thiết bị cho Công ty TNHH Asia Packaging Industries (Việt Nam)

2017/12/04 08:36:39

Từ  ngày 10 tháng 11 năm 2017 đến ngày 13 tháng 11 năm 2017,  Hoàng Hà đã liên tục ký kết thành công 2 hợp đồng với Công ty TNHH Asia Packaging Industries (Việt Nam) là “Cung cấp, lắp đặt đường ống và kết cấu thép” và “Lắp đặt thiết bị cho dây chuyền dập nắp lon”.

Dự án đang được triển khai tại: Lô E12, đường NA3, Mỹ Phước II, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh