Hoàng Hà thực hiện 2 hạng mục Lắp ráp Thiết bị cho Công Ty TNHH Camso Việt Nam

2017/12/04 08:49:23

Ngày 30 tháng 11 năm 2017 vừa qua,  Hoàng Hà đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Camso Việt Nam với 2 hạng mục “Lắp máng điện” và “ Cung cấp băng chống dột”

 

Dự án đang được triển khai tại: Số 5 – Đường số 23, KCN Việt Nam Singapore (VSIP) II-A, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh