Hoàng Hà thực hiện gói thầu “Cung cấp, lắp đặt bồn và đường ống” cho Nhà máy JIC Việt Nam

2017/03/02 08:57:05

 

Vào tháng 02/2017,  HH ký hợp đồng với Công ty TNHH Một Thành Viên JIC Việt Nam với hạng mục “ Cung cấp, lắp đặt bồn và đường ống”.

Đây là hợp đồng thứ 2 Hoàng Hà ký với JIC. JIC là  sau gói thầu “Dự án sản xuất Vật liệu Bảo ôn cách nhiệt (nóng) - Cách nhiệt Canxi Silicat” vào năm 2014.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh