Hoàng Hà thực hiện gói thầu “Sửa chữa cụm valve 034” cho Công Ty TNHH Camso Việt Nam

2017/10/10 15:37:30

Ngày 26 tháng 09 năm 2017 vừa qua,  Hoàng Hà đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Camso Việt Nam với hạng mục “Sữa chữa cụm valve 034”.

Dự án đang được triển khai tại: Số 5 – Đường số 23, KCN Việt Nam Singapore (VSIP) II-A, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh