Hoàng Hà trúng gói thầu “Lắp đặt hệ thống lan can PKG2” thuộc Dự án Đường Metro lần đầu tiên tại Việt Nam

2016/11/03 11:06:27

Ngày 20/10/2016, Công ty TNHH TM XD XS Hoàng Hà vừa trúng gói thầu “Lắp đặt hệ thống lan can PKG2”  Dự án Đường Metro lần đầu tiên tại Việt Nam, HCMC MRT LINE1 CP2. Nhà thầu chính là Công ty GS Engineering & Construction Corp.

( Hình ảnh minh họa)

Việc có được hợp đồng này giúp Công ty bổ sung vào hồ sơ năng lực của mình với sự đa dạng, chuyên nghiệp về các lĩnh vực khác nhau bên cạnh các lĩnh vực lắp đặt kết cấu thép, bồn bể, xử lý môi trường, xây dựng…

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh