Hoàng Hà thực hiện gói thầu lắp đặt thiết bị hoàn thiện mới cho Công ty CP Đường KonTum

2017/10/12 08:50:48

Ngày 21 tháng 09 năm 2017 vừa qua,  Hoàng Hà đã ký hợp đồng với Công ty CP Đường Kontum với hạng mục “Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện thiết bị lắng nổi chè lọc, thiết bị tản khí cho lắng liên tục;cải tạo thiết bị lắng liên tục và một số thiết bị khu nhà vôi”.

Với hợp đồng này, Hoàng Hà một lần nữa khẳng định kinh nghiệm và thế mạnh trong lĩnh vực lắp đặt thiết bị trên thị trường hiện nay.

Dự án đang được triển khai tại: Km 2, xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Liên hệ với chúng tôi

+84(28) 5445 2103/04/05
+84(28) 5445 2102
info@hoangha-engineering.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh